PŮJČOVNÍ ŘÁD

Tento řád upřesňuje podmínky, za jakých zákazník přebírá a vrací zapůjčené předměty.

 

 1. Zákazník obdrží zboží funkční a čisté.
 2. Seřízení a nastavení lyžařského vázání není součástí podmínek zapůjčení, pokud toto není potvrzeno certifikátem o seřízení vázání.
 3. Zákazník při zapůjčení zboží platí dohodnutou zálohu, která mu bude po vrácení zboží vrácena, resp. krácena o půjčovné a v případě poškození zboží i krácena o částku odpovídající škodě, kterou určí pracovník půjčovny.
 4. Částky poškození zboží:
   • neopravitelná závada – 100% zálohy
   • závada na funkčnosti, ale opravitelná – půjčovné + 30%
   • závada opravitelná – půjčovné + 15%
   • nadměrné znečištění – půjčovné + 10% zálohy
 5. Zákazník se zavazuje zacházet s půjčeným zbožím šetrně a pouze v rozsahu jejich určení.
 6. Zákazník se zavazuje vrátit zboží nepoškozené a očistěné.
 7. V případě nesplnění bodu 6. řádu bude postupováno dle bodu 3. a 4.
 8. Při porušení půjčovního řádu bude postupováno dle platných zákonů.
 9. Zákazník svým vlastnoručním podpisem / na dokladu o zapůjčení / potvrzuje, že si zapůjčuje zboží s čistými úmysly a souhlasí s tímto řadem.